Advanced Jobmarketing

Advanced Jobmarketing voor Loopbaanprofessionals
Leergangen 2009, 2010 en 2011 evaluatie: 9!
Onderstaand de recensies van de meest recente training:

Drie dimensies
De Advanced Jobmarketing voor Loopbaanprofessionals werkt vanuit drie dimensies:
  • Kennis van de bepalende elementen in jobmarketing, incl. ontwikkelingen zoals LinkedIn
  • Competenties in het begeleiden van cliënt, het versterken van effectief jobmarketing gedrag en geven van adequate feedback
  • Praktijkervaring: veel (eigen) cases, ruimschoots oefenen met trainingacteur, ruimte voor inbreng, intervisie, uitwisseling en discussie.

Verdieping

De inbreng van de onderstaande ontwikkelaars staat garant voor uw verdieping in Jobmarketing:
  • Aaltje Vincent, Senior Jobmarketeer en Loopbaanprofessional CMI-C, auteur ‘Jobmarketing, Werk vinden: zo pak je het aan’ en ‘Solliciteren via LinkedIn’ (najaar 2009) trainer van loopbaanprofessionals in Jobmarketing. Haar focus is kennis en ontwikkeling in jobmarketing.
  • Jouke Post, Senior Loopbaanprofessional CMI-C, Ontwikkelaar ‘Proteus Leergang voor Loopbaanadviseurs’, docent theorie en methoden loopbaanbegeleiding Saxion, oud-hoofdredacteur vakblad Loopbaan. Zijn focus is de didactiek en coaching in deze fase.
  • Lies Pol, Senior Loopbaanadviseur, initiator van de regionale ‘Kijkopjeloopbaandag.nl’ en van ‘Loopbaangesprekken met collega’s’. Haar focus is de intervisie en uitwisseling.
Vanzelfsprekend zijn wij voor toelichting ook nu al direct bereikbaar: Jouke Post 06-15074962, Lies Pol 06-53318799 en Aaltje Vincent 06-30446827.
Daarnaast verzorgt Aaltje sinds 2005 ook met veel plezier gastdocentschappen in de beroepsopleidingen:
- Alites/Van Zuijlen de Leergang Loopbaanontwikkeling
- VistaNova de post-HBO Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur (voorheen Hoogendijk)
- Alien Verhoef de leergang Creatieve Loopbaan Coaches, Studio Mattias
Aaltje heeft inmiddels tientallen groepen loopbaanprofessionals getraind in haar Jobmarketing aanpak. De evaluaties spreken immer van de directe en succesvolle toepasbaarheid in de praktijk!
Mocht u interesse hebben voor een in-company training voor uw loopbaan professionals, neemt u dan contact met mij op, ik kom graag naar u toe.